Teenus – FMS

Functional Movement Screen (FMS) Eestis

FMS ehk keha põhiliigutuste skriining võimaldab läbi seitsme põhiliigutuse sooritamise hinnata kompleksselt erinevate kehaosade liikuvust ja stabiilsust. Süsteem annab võimaluse leida nii sportlase kui vähemaktiivse inimese liigutustegevuses üles funktsionaalsed piirangud ning asümmeetriad, mis võivad vähendada treeningute efektiivsust ning luua soodsa pinnase vigastuste ja ülekoormusprobleemide tekkeks.

Vastavalt saadud tulemustele määrab füsioterapeut või treener testitavale individuaalselt harjutused, mis aitavad kaasa õigete liigutusmustrite kinnistumisele, sportliku saavutusvõime ja üldise igapäevase enesetunde paranemisele.

Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeudid läbisid 2013. aasta märtsis Jason Green’i  poolt  Stockholmis läbiviidud FMSi koolituse.

Testimise hind 50€.

Regitreerimine telefonil 6996515

Loe lisaks www.functionalmovement.com